Ambulancie

Ambulancie fungujú pod jednotlivými oddeleniami.

Nájdete ich v rámci výberu príslušného oddelenia v sekcii Zdravotnícke oddelenia


Vytlačiť