Ambulancia pediatrickej ortopédie 2

Primár oddelenia MUDr. Juraj Popluhár PhD., MBA 041 5110 274
Lekár MUDr. Karol Šafek   041 5110 274
Lekár MUDr. Peter Vereš   041 5110 274
Lekárka MUDr. Oľga Krauseová   041 5110 274
Lekárka MUDr. Mária Kováčiková   041 5110 274
Lekár MUDr. Miloš Hartel 041 5110 274
Lekár MUDr. Tibor Blaško   041 5110 274
Sestra Mgr. Martina Zelníková   041 5110 274

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt B, detská poliklinika, prízemie)

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK
MUDr. Mária Kováčiková
0700 – 0830 príprava amb., príjem pacientov
0830 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
UTOROK
MUDr. Peter Vereš
0700 – 0830 príprava amb., príjem pacientov
0830 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
STREDA
MUDr. Oľga Krauseová
0700 – 0830 príprava amb., príjem pacientov
0830 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 sono bedr. kĺbov - kontrola
1430 – 1530 administratíva ambulancie
ŠTVRTOK
MUDr. Karol Šafek
MUDr. Miloš Hartel
0700 – 0830 príprava amb., príjem pacientov
0830 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1430 amb. detí do 19 rokov
1430 – 1530 administratíva ambulancie
PIATOK
MUDr. Tibor Blaško
0700 – 830 príprava amb., príjem pacientov
0830 – 1230 amb. detí do 19 rokov
1230 – 1300 obed, prestávka
1300 – 1400 amb. detí do 19 rokov
1400 – 1530 administratíva ambulancie

 

TERMÍN OBJEDNANIA PLATÍ LEN PRE JEDNÉHO PACIENTA (DIEŤA).
 
Na vyšetrenie si prineste:
  1. odporúčanie (výmenný lístok),
  2. zdravotnú dokumentáciu (kartu od obvodného detského lekára),
  3. kartičku poistenca,
  4. RTG dokumentáciu (ak je k dispozícií).


Vytlačiť