2. Pľúcna ambulancia

Lekárka  MUDr. Lenka Jesenská 041 5110 420 Pondelok, Utorok, Streda
Sestra  Zuzana Ometáková    
 
 

Vzhľadom na nedostatočné personálne možnosti PRACUJÚ PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA V OBMEDZENOM REŽIME.

Pre pretrvavajúci nepriaznivý personálny stav naďalej NEPOSKYTUJEME odkladnú zdravotnú starostlivosť PACIENTOM MIMO OKRESU ŽILINA.

Zdravotné poisťovne odporúčajú nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):

VšZPDôvera ZPUnion ZP
kliknite pre zväčšenie

Objednanie na pľúcne vyšetrenie pacientov z okresu Žilina je možné osobne, alebo telefonicky v čase od 10:00 do 14:30 hod. na tel. č. +421 41 5110 420.
 
Ordinačné hodiny: pondelok, utorok, streda
700 – 730 hod. odbery, hodnotenie výsledkov
730 – 1230 hod. vyšetrenia pacientov
1230 – 1300 hod. obed. prestávka
1300 – 1430 hod. vyšetrenia pacientov
1430 – 1530 hod. dezinfekcia

Pokyny k vyšetreniu na pľúcnej ambulancii:
  1. Vopred sa telefonicky objednať v čase od 10:00 do 14:30 hod. na tel. čísle +421 41 5110 420.
  2. Akútne stavy vybavujeme v priebehu dňa bez objednania.
  3. Pred 1. vyšetrením priniesť výmenný lístok od odosielajúceho lekára + celú zdravotnú dokumentáciu.
  4. Pri kontrolnom vyšetrení výmenný lístok netreba.
  5. Ak bol RTG pľúc realizovaný v inom zariadení ako vo FNsP Žilina priniesť snímky na CD nosiči.
  6. Ak pacient prekonal infekciu Covid -19 treba k vyšetreniu priniesť výsledok krvného obrazu nie starší ako jeden mesiac. Odber krvného obrazu sa realizuje cestou obvodného lekára.
  7. V prípade absolvovania spirometrie prichystať si 1,30 eur – poplatok za jednorazový antibakteriálny a antivírusový filter (nie je hradený zo zdravotného poistenia).

Vytlačiť