Duchovná služba

 

Rímskokatolícka cirkev - Duchovná správa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

 ul. Vojtecha Spanyola 1741/43, 012 07 Žilina
 
   Žiadosť o sv. spoveď alebo pomazanie chorých – napíšte v kaplnke na lístok.
Ak je pacient v kritickom stave, volajte: 0903 982 333 – nemocničný kaplán.


 Sväté omše v nemocničnej kaplnke

 Povýšenia svätého Kríža:

Pondelok – 6:15


Utorok     – 6:15


Streda      – 6:15


Štvrtok     – 6:15


Piatok      – 6:15

 Prvý piatok v mesiaci – 6:15 a 18:15
 

V sobotu sv. omša v kaplnke nie je. Výnimkou je prípadný sviatok – viď nižšie.

Nedeľa – 6:15 a 18:15


Prikázané sviatky – 6:15 a 18:15:

1.1. – Bohorodičky Panny Márie

6.1. – Zjavenia Pána (Troch kráľov)

– Nanebovstúpenie Pána (40 dní po Veľkej noci - štvrtok)

– Božieho Tela a Krvi (3 týždne po Nanebovstúpení Pána - štvrtok)

29.6. – Sv. Petra a Pavla

15.8. – Nanebovzatie Panny Márie

1.11. –Všetkých svätých

8.12. – Nepoškvrnené Počatie P. Márie

25.12. – Narodenie Pána


Významné slávnosti (hoci nie sú prikázaným sviatkom) – 6:15 a 18:15:

–   Popolcová streda

–   Božského Srdca Ježišovho (piatok - 9 dní po sviatku Božieho Tela)

19.3. – Sv. Jozefa

25.3. – Zvestovanie Pána (ak nie je sviatok z pôstnej doby preložený až po 2. veľkon. nedeli)

5.7. – sv. Cyrila a Metoda

14.9. – Povýšenie sv. Kríža (odpust – titul kaplnky)

15.9. – Sedembolestnej Panny Márie

2.11. – Spomienka na zosnulých (duše v očistci)

26.12. – Sv. Štefana, prvomučeníka

Vytlačiť