Detská kožná ambulancia

od 11.7.2024 do 26.7.2024 a v dňoch 12.8.-13.8.2024 -MUDr. Petráňová neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky

Lekár

MUDr. Andrea Petráňová

041 5110 872

Sestra

Janka Coneva

 

 Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt B, budova detskej polikliniky, 1. poschodie)

Ordinačné hodiny:

pondelok – štvrtok 700 – 1230, 1300 – 1500
piatok 700 – 1230, od 1230 – administratíva

 

Ordinácia poskytuje prvovyšetrenia, kontrolné vyšetrenia s diagnostikou, liečbou kožných a venerologických ochorení u detského a dorastového pacienta, konziliárne vyšetrenia detských a dorastových pacientov, ktorí sú hospitalizovaní vo FNsP Žilina.
Ambulantní pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať cez www.objednatvysetrenie.sk   (hľadať dermatovenerologia) prípadne telefonicky.

Ambulancia akceptuje akútnych pacientov, odoslaných akútne pediatrom v spáde. K vyšetreniu pacient potrebuje zdravotnú kartu, kartu poistenca, doložený nález ambulantného pediatra.

Detská kožná ambulancia poskytuje dermatoskopické vyšetrenie pigmentových a nepigmentových kožných lézií. Disponuje ručným dermatoskopom.
V liečbe benígnych kožných lézií používa kryoterapiu s bezdotykovým prístrojom.

Z kapacitných dôvodov objednávame len pacientov zo Žilinského okresu. Ostatní pacienti len po osobnej dohode s lekárom.
Pri viacerých deťoch rezervujte každému dieťaťu termín osobitne!
Ambulancia len pre pacientov do dovŕšenia 19 rokov.
Do 18 rokov len v sprievode zákonného zástupcu.

K vyšetreniu si je potrebné priniesť:
•    kartičku poistenca,
•    zdravotný záznam alebo výpis zo zdravotného záznamu,
•   akútni pacienti s aktuálnym odporučením a vyšetrením pediatra.

Čas príchodu pacienta k vyšetreniu je záväzný, čas vyšetrenia je orientačný. Uprednostnené sú konziliárne vyšetrenia z lôžkových oddelení FNsP a akútne stavy.
Pacienti s infektom dýchacích ciest, ev. iné infekcie, užívajúci antibiotiká atď. prosím preobjednajte si termín.
Pacienti na testovanie (je potrebná osobná konzultácia) sa objednávajú telefonicky alebo osobne.

 

 

Vytlačiť