Telefonáty počas ústavnej liečby

Pacienti môžu telefonovať pondelok, streda, piatok, sobota, v čase od 2000 do 2030. Mimo tohto času sú telefóny uschované u sestier. V tomto čase je možné kontaktovať pacienta aj na telefónnom čísle CPLDZ 041/ 500 76 92, 0918/ 99 44 56. 


Vytlačiť