Oddelenie ORL

Primárka oddelenia

MUDr. Gabriela Bugová, PhD., MPH

041 5110 402

Zástupkyňa primárky

MUDr. Janka Haľková

041 5110 369

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Pallová

041 5110 402, 041 5110 885

 

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt D)

Vážení pacienti, informácie o výsledkoch, telefonické objednávanie na operačné výkony a vyšetrenia na ORL ambulanciu vo FNsP v Žiline poskytujeme každý pracovný deň v čase medzi 13:00 - 14:00 h na telefónnom čísle +421 41 5110 350. Za pochopenie ďakujeme.

Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore ORL /krčné-nosové-ušné/, vykonávaním komplexnej diagnostiky s následnou operačnou a konzervatívnou liečbou. Pracovisko je vybavené modernou operačnou prístrojovou a nástrojovou technikou v novorekonštruovanej operačnej sále, ktoré umožňujú realizovať široké spektrum operácií v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Pooperačná starostlivosť je zabezpečená na pooperačnej izbe s najnovšími prístrojmi k sledovaniu životných funkcií a potrebným zdravotnícko-technickým vybavením. Pacient je v rámci jednodňovej chirurgie v deň príchodu operovaný, odchádza domov na druhý deň po operácii. Celý pobyt je pod odborným dohľadom erudovanej sestry a službu konajúceho lekára. Hospitaliovaný pacient prichádza na príjem na 10-tu hodinu deň pred operáciou, po predoperačnej príprave: interné a ARO vyšetrenie (ARO vyšetrenie realizované vo FNsP Žilina). Pacient je na druhý deň operovaný, domov odchádza po chirurgickej liečbe a stabilizácii stavu.

Pracovisko je známe ako zakladateľ endoskopickej chirurgie prinosových dutín na Slovensku a dodnes je školiacim miestom pre ORL lekárov. Vykonáva viac ako 1000 operácií ročne.

Súčasťou pracoviska sú:

 • • príjmová ambulancia, ktorá slúži k dennej diagnosticko-liečebnej činnosti, príjmu pacientov k operáciám, sledovaniu pooperačných stavov a dispenzarizácii pacientov s ORL onkologickými ochoreniami. Na ambulancii sa vykonáva konziliárna služba pre pacientov ležiacich v nemocnici, ústavná pohotovostná služba 24 hodín denne, endoskopická poradenská služba chorôb nosa, hltana a hrtana, poradenská služba pre plastickú chirurgiu nosa a vývojové chyby ušníc. Je vybavená modernými prístrojmi – vyšetrovacími jednotkami, mikroskopom- k vyšetreniu uší, endoskopmi s kamerovým systémom k vyšetreniu nosa, hltana, hrtana, elektrokauterom k zastaveniu krvácania, čo umožňuje komplexnú diagnostiku ochorení hlavy a krku, Ako jedno z malého množstva pracovísk na Slovensku vykonáva diagnostiku porúch čuchu metódou OMT.
 • • audiometrická ambulancia, v ktorej sa vykonávajú vyšetrenia sluchu modernými prístrojmi –audiometer, tympanometer, prístroj na meranie otoakustických emisií. 
 • • denný stacionár, v ktorom sa poskytuje zdravotnícka starostlivosť predovšetkým pacientom s vnútroušnou poruchou sluchu vo forme podávania infúzií.

Na všetkých úsekoch pracuje vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorý má dlhoročné skúsenosti, profesionálny prístup a je ochotný poskytnúť služby na nadštandardnej úrovni.

Aké operácie sa na pracovisku robia?

 • • endoskopická adenoidektómia – odstránenie zväčšenej hltanovej mandle endoskopickou technikou v celkovej anestézii,
 • • tonzilektómia – odstránenie podnebných mandlí v lokálnej a celkovej anestézii,
 • • tonzilotómia – operačné zmenšenie podnebných mandlí u detí v celkovej anestézii,
 • • uvulopalatoplastika – operačný výkon k zmierneniu ev. odstráneniu chrápania v celkovej anestézii,
 •  frenuloplastika – operačné odstránenie skrátenej podjazykovej uzdičky v celkovej anestézii,
 • • laryngomikrochirurgia – odstraňovanie novotvarov na hlasivkách a v hrtane v celkovej anestézii,
 • • septoplastika – operácie deformity nosovej priehradky v celkovej anestézii,
 • • funkčná endoskopická chirurgia – endoskopická operácia nosa a prinosových dutín v celkovej anestézii,
 • • turbinoplastika – endoskopická operácia zhrubnutých nosových mušlí v celkovej anestézii,
 • • aurikuloplastika – operácia odstávajúcich ušníc v lokálnej a celkovej anestézii,
 • • operácie vonkajšieho zvukovodu – odstránenie kostných nádorov a výrastkov v celkovej anestézii,
 • • operácie na strednom uchu – sanačné operácie, plastika blany bubienka, rekonštrukčné operácie na ušných kostičkách, vrátane otosklerózy, inzercia ventilačných trubičiek v celkovej anestézii,
 • • operačné výkony na krku – odstránenie lymfatických uzlín, mediálnych a laterálnych krčných cýst, fistúl v lokálnej a celkovej anestézii,
 • • operačné odstránenie nezhubných a zhubných nádorov na tvári, krku, ušiach, dutiny nosovej a ústnej v lokálnej a celkovej anestézii,
 • • operácie slinných žliaz – operačné odstránenie priušnej slinnej žľazy, podsánkovej slinnej žľazy, ranuly podjazykovej slinnej žľazy, odstránenie slinných kameňov v lokálnej a celkovej anestézii,
 • • tyreochirurgia – operácie štítnej žlazy a prištítnych žliaz,
 • • dakryocystorinostómia – endoskopická operácia slzného kanála v celkovej anestézii v spolupráci s očným lekárom,
 • • onkochirurgia – chirurgická liečba ORL zhubných nádorov.

Vytlačiť