Ambulancia chronických rán

Lekárka  MUDr. Lucia Fedorčíková 041 5110 625
Lekár MUDr. Ján Vojtek 041 5110 625
Lekár MUDr. Matej Holeša 041 5110 625
Sestra Eva Beňová 041 5110 625
 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 1. poschodie)

1. poschodieAmbulanciaOrdinačné hodinyObedOrdinačné hodinyLekár/sestra
Pondelok Ambulancia chronických rán 0700 – 1130 1130 – 1200 1200 - 1500 MUDr. Ján Vojtek
Utorok Ambulancia chronických rán 0700 - 1130 1130 – 1200 1200 – 1500 MUDr. Lucia Fedorčíková
Streda Stomická poradňa 0700 – 1130 1130 – 1200 1200 – 1500 Eva Beňová
Štvrtok Ambulancia chronických rán 0700 - 1130 1130 – 1200 1200 – 1500 MUDr. Matej Holeša
Piatok Stomická poradňa 0700 – 1130 1130 – 1200 1200 – 1330 , 1330 - 1500 administratíva Eva Beňová

Vytlačiť