Ambulancia radiačnej onkológie 1

Lekárka

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 700

Sestra

Mgr. et Mgr. Helena Bedriová, MBA

 

 


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D)

Náplň: odbor radiačná onkológia

Ordinačné hodiny:    
Konziliárne vyšetrenia:       Po - Pia       1000 – 1100
Ordinačné hodiny: Po - Pia       700 – 1400 
Ordinačné hodiny: Str 700 – 1500 


Ambulancia radiačnej onkológie 1 zabezpečuje diagnistiku, rádioterapeutickú liečbu (liečbu ožarovaním), dispenzarizáciu pacientov s onkologickým ochorením, liečbu RTG  ožarovaním aj neonkologických pacientov. Sleduje pacientov počas podávania chemoterapie, biologickej a hormonálnej liečby.


Vytlačiť