Intenzívna medicína

INTENZÍVNA MEDICÍNA


Poskytuje komplexnú starostlivosť  o pacientov so zlyhávajúcimi životnými  funkciami podľa koncepcie anestézie a intenzívnej medicíny MZ SR, vrátane možnosti realizácie  MRI u kriticky chorých pacientov. 

OAIM  pozostáva z 8 lôžok, z toho sú 2 izolačné. Ročne je na našom oddelení hospitalizovaných viac ako 300 pacientov, z ktorých 2/3 tvoria pacienti chirurgického, neurochirurgického a traumatologického odboru. Z nechirurgických  odborov sú to hlavne pacienti s respiračnými, kardiologickými  a neurologickými ochoreniami,  vrátane ťažkých infekcií CNS. Vykonáva sa takmer celé spektrum výkonov v intenzívnej medicíne ako mechanická konvenčná ventilácia vrátane neinvazívnej ventilácie, kompletný neinvazívny a invazívny  monitoring  vrátane ICP,  hemodynamiky a intermitentné náhrady obličkových funkcií.
 
Poskytujeme komplexnú konziliárnu starostlivosť, vrátane intenzívnej starostlivosti na Urgentnom príjme. Celkový počet lekárov na našom oddelení je 27, 24 atestovaných a 3 lekári sú  zaradení do atestačnej prípravy.  Na lôžkovej časti pracuje 22 sestier, vrátane vedúcej sestry a manažérky dennej zmeny,1 dokumentačná sestra, 4 sanitári, 2 asistentky a tri upratovačky.
 
ANESTÉZIOLOGICKÁ  ČASŤ

Na anestéziologickej časti OAIM oddelenia poskytujeme ročne cca 11-tisíc anestézií  všetkým operačným aj neoperačným odborom. Pracujeme na 18-tich operačných sálach jednotlivých oddelení, a to: chirurgie, traumatológie, ortopédie, pediatrickej ortopédie, urológie, ORL, očného, gynekológie, psychiatrie,  gastroenterológie, CT na RTG pracovisku a pri zákrokoch na internej JIS. Poskytujeme kontinuálne podávanie PEDA na gynekologickom oddelení a počas ÚPS aj kontinuálnu  akútnu a resuscitačnú starostlivosť na urgentnom príjme. V zákrokovej miestnosti gastroenterológie poskytujeme celkové anestézie pri gastrofibroskopii a kolonoskopii. Na anestéziologickej časti pracuje 18 sestier vrátane manažérky dennej zmeny.

Vytlačiť