Kontakty

Primár oddelenia

MUDr. František Cisarik

041 5110 327

Zástupkyňa primára pre lôžkovú časť

MUDr. Petra Jánošová

041 5110 845

Zástupkyňa primára pre anestéziologickú časť

MUDr. Jarmila Tichá

041 5110 845

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Frývaldová

041 5110 846

Zástupkyňa vedúcej sestry OAIM

Mgr. Jana Pialová

041 5110 846

Dokumentačná sestra OAIM

Mgr. Anna Rakučáková

041 5110 691

Sestra dennej zmeny

Renáta Remencová

041 5110 846

OAIM-lôžková časť 041 5110 847
Anestéziologická ambulancia 041 5110 464
Algeziologická ambulancia 041 5110 454

Vytlačiť