Kontakty

Primár oddelenia

MUDr. František Cisarik

041 5110 327

Zástupkyňa primára pre lôžkovú časť

MUDr. Blanka Habániková

041 5110 845

Zástupkyňa primára pre anestéziologickú časť

MUDr. Jarmila Tichá

041 5110 845

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Frývaldová

041 5110 846

Oddelenie

 

041 5110 847

Anestéziologická ambulancia

 

041 5110 464

Algeziologická ambulancia

 

041 5110 454


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt I, 1. poschodie)


Vytlačiť