Kontakty

Primár oddelenia

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

041 5110 757

Zástupkyňa primára

MUDr. Andrea Falátová

 

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Bielená

041 5110 403

Dokumentačná sestra

Iveta Andrejšinová

041 5110 809

ambulancia č. 1 – príjmová 041 5110 366
ambulancia č. 2 – aplikácie 041 5110 549
ambulancia č. 3 – kataraktová 041 5110 784
ambulancia č. 4 – sietnicová 041 5110 756
ambulancia č. 5 – špecializovaná 041 5110 803
oddelenie – lekár 041 5110 364
oddelenie – sestra 041 5110 360

Vytlačiť