Ústavná liečba

„Bože, daj mi pokoru, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť,

odvahu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem,

a múdrosť, aby som tieto veci od seba odlíšil."

(filozofia liečenia)


Ústavná liečba prebieha v komunite (32 ľudí) zmiešanej, čo sa týka druhu závislosti, a pohlavia. Základnou metódou je systém terapeutickej komunity, režimová liečba a skupinová psychoterapia. To znamená, že pacienti v liečbe pracujú každý deň podľa presne stanoveného programu, v rámci stanovených pravidiel liečebného režimu a komunity, a väčšina liečby prebieha v skupine. Potrebná a vítaná je spolupráca s rodinou.

Liečba je hradená z povinného zdravotného poistenia, poistencom zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., UNION  zdravotná poisťovňa, a.s.

Trvá 10 týždňov, v priebehu liečby majú pacienti obmedzený osobný a telefonický kontakt  s blízkymi (viď ďalej odsek praktické informácie). Liečba je dobrovoľná, vyžaduje sa aktívny prístup,  pacient pri prijatí uzatvára s terapeutickým tímom terapeutickú  zmluvu.


Vytlačiť