Kontakty

Vedúca lekárka MUDr.  Jana Doboszová, MPH 041 5110 396
Zástupkyňa vedúcej lekárky MUDr.  Viktória Jančovičová 041 5110 277
Vedúca laborantka Mgr.  Janka Dávidiková 041 5110 620
Cytologické laboratórium   041 5110 621  
Bioptické laboratórium   041 5110 745  
Imunohistochemické laboratórium   041 5110 621  
Dokumentačná pracovníčka   041 5110 276

Vytlačiť