Charakteristika pracoviska a zameranie

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Terapeutické prostriedky využívané v liečbe pacientov:

  • • cvičenie s využitím špeciálnych metodík: Bobath, reflexné cvičenie podľa Vojtu, Kaltenborn, Kabát, Brunkowá, McKenzie, cvičenie propriocepcie podľa Freemana,
  • • mäkké a mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia,
  • • cvičenie s pomôckami (overball, fit lopty, magický kruh, reflex ball, terabandy a pod.),
  • • posilovanie svalstva dolných končatín na stacionárnych bicykloch,
  • • špeciálne polohovanie,
  • • komplexná terapia pri lymfedéme (manuálna lymfodrenáž, kompresívne bandážovanie, cvičenie, edukácia pacienta),
  • • edukácia vertebrogénnych režimových opatrení, škola chrbta,
  • • fyzikálna terapia,
  • • vodoliečba,
  • • masáže. 

2chodba

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt J, suterén)


Vytlačiť