Ambulancia č. 4

Primárka oddelenia

MUDr. Nina Ľorková

041 5110 560


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt J, suterén)

Ordinačné hodiny:

pondelok 700 – 1530 hod.
utorok 700 – 1530 hod.
streda 700 – 1530 hod.
štvrtok 700 – 1530 hod.
piatok 700 – 1530 hod.

Vytlačiť