Endokrinologická ambulancia

Lekár  MUDr. Marianna Korbelová     041 5110 871    
Sestra      Jana Solárová 041 5110 871  

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)

Ordinačné hodiny do 30.4.2024:  
pondelok – piatok 700 – 1530
obedná prestávka     1230 – 1300

Ordinačné hodiny od 1.5.2024:  
pondelok – štvrtok 700 – 1530
piatok len podľa potreby (znížený pracovný úväzok lekára)
obedná prestávka     1230 – 1300
 

Z dôvodu naplnenia kapacity ambulancie dočasne pozastavujeme objednávanie nových pacientov,  predpokladáme, že do 9/2024.

Objednávanie pacientov na kontrolné vyšetrenie je možné v čase od 10-12 hodiny, od 13-15 hodiny osobne alebo telefonicky na čísle 041/5110 871. 

Pacienti ohľadom predpisu  liekov môžu kontaktovať ambulanciu SMS správou na čísle 0910 385 391.

Vytlačiť