Endokrinologická ambulancia

Lekár  MUDr. Marianna Korbelová     041 5110 871    
Sestra      Mária Šebeňová 041 5110 871  

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 3. poschodie)


Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 700 – 1530
obedná prestávka     1230 – 1300
 
Na prvé vyšetrenie pacientov objednávame osobne v čase od 1000 do 1430 hodiny – pacient si so sebou prinesie kartičku poistenca, výmenný lístok, zdravotnú dokumentáciu.
Kontroly u nás evidovaných pacientov objednávame telefonicky od 1300 – do 1500.
 
Pacienti ohľadom predpisu (preskripcie) liekov môžu kontaktovať amb. SMS správou na čísle 0910 385 391.

Vytlačiť