Kontakty

Primárka oddelenia         

MUDr. Dagmar Sudeková, MBA

041 5110 700, 041 5110 705

Zástupkyňa primárky 

MUDr. Zuzana Štofová

041 5110 773

Zástupkyňa pre radiačnú onkológiu

MUDr. Dáša Pazdurová

041 5110 779

Vedúca sestra

Mgr. Jana Ďurajková

041 5110 722

Zástupkyňa vedúcej sestry - MDZ oddelenie

Mgr. Helena Závodská

041 5110 712

Fyzik

 

041 5110 701

Vedúci RTG technik

Eduard Kavecký

041 5110 358


Vytlačiť