Ambulancia č.2 – Aplikácie

Vnútroočné podanie lieku (intravitreálne aplikácie)

Lekár     podľa denného rozpisu       041 5110 549
Sestra     Bc. Zuzana Liová   041 5110 549

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D, prízemie)

ordinačné hodiny: 7:00 - 15:30 hod. (objednaní pacienti)
 
07:00 - 07:30 hod.         príprava ambulancie
07:30 - 09:00 hod. vyšetrenie pred aplikáciou (prvá skupina)
09:00 - 10:30 hod. vyšetrenie pred aplikáciou (druhá skupina)
 10:30 - 12:30 hod. vyšetrenia nových pacientov
 12:30 - 13:00 hod. obedná prestávka (môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb)
 13:00 - 15:00 hod. administratívna činnosť (vypisovanie žiadostí)
 15:00 - 15:30 hod. dezinfekcia ambulancie
  •  

Vytlačiť