Kontakty

Zastupujúci primár oddelenia

MUDr. Peter Gábriš

0918 628 981

Vedúca sestra

cpldzlogoOddelenie Centrum pre liečbu drogových závislostí
Pod Laščeky 278
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Telefón: 041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
0918/ 99 44 56
e-mail: 

 


Poloha: Centrum sa nachádza na sútoku riek Kysuce a Váhu, je do istej miery izolované od obývanej časti Žiliny.

mapa cpldz

Ambulancia CPLDZ:
V. Spanyola, areál FNsP Žilina
Budova Polikliniky, 3. poschodie
Telefón: +421 41 51 10 233

Vedenie oddelenia:
Zakladateľ komunity: MUDr. Ivan CHABAN, MPH
Zastupujúci primár oddelenia: MUDr. Peter Gábriš tel.: 0918 628 981
Vedúca sestra: Mgr. Anna ŠIMKOVÁ
(poverená organizačným vedením oddelenia)
tel.: +421 0918 628 983, +421 41 500 76 90
e-mail: 

Vytlačiť