Ponuka voľných pracovných miest

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na NOVOOTVORENÉ OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 3. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 5. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na LDCH
 6. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 7. Lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 8. Lekár so špecializáciou v odbore urológia
 9. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 10. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 11. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 12. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 13. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 15. Lekár bez špecializácie na odd. Liečebňa dlhodobo chorých
 16. Lekár bez špecializácie na rádiodiagnostiku
 17. Lekár bez špecializácie na oddelenie urológie
 1. Sestra na urgentný príjem
 2. Sestra na NOVOVYTVORENÉ oddelenie vnútorného lekárstva B
 3. Sestra bez špecializácie, nemocnica Žilina
 4. Sestra na oddelenie neurochirurgie, chirurgie a úrazovej chirurgie
 5. Sestra na novorodenecké oddelenie
 6. Zdravotnícky záchranár/ka
 7. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 8. Sanitár na lôžkové oddelenie

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. IT technik
 2. Kuchár/ka
 3. Pomocný a manipulačný pracovník - rozvoz stravy
 4. Pomocný/á kuchár/ka - umývačka čierneho riadu

>>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť