Ponuka voľných pracovných miest

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):

 1. Lekár so špecializáciou na NOVOOTVORENÉ OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo na ambulanciu VL
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 4. Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 5. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 6. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 7. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 8. Lekár so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 9. Lekár so špecializáciou v odbore urológia
 10. Lekár so špecializáciou v odbore diabetológia, ambulancia
 11. Lekár so špecializáciou v odbore gastroenterológia
 12. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 13. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 15. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pediatrická ortopédia
 16. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 17. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 18. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 19. Lekár bez špecializácie na rádiológiu
 20. Lekár bez špecializácie, nemocnica Žilina
 21. Lekár bez špecializácie na NOVOOTVORENÉ OVL B
 22. Stážista na dočasnú odbornú stáž lekára
 23. Psychológ/Psychologička
 1. Sestra na urgentný príjem
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 3. Sestra bez špecializácie, nemocnica Žilina
 4. Sestra na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 5. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie
 6. Zdravotnícky záchranár/ka 
 7. Sestra na operačnú sálu /ORTOPÉDIA
 8. Pôrodná asistentka
 9. Sanitár na lôžkové oddelenia
 10. Sestra na DOS (Dom ošetrovateľskej starostlivosti)

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Vrátnik (Vlastná ochrana FNsP Žilina)

>>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť