Ponuka voľných pracovných miest

 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Podrobnú ponuku voľných pracovných miest nájdete na >>>www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk<<<

 • FNsP Žilina hľadá (zdravotnícke profesie):
 1. Lekár so špecializáciou na OVL B
 2. Lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo
 3. Lekár so špecializáciou v odbore pneumológia a ftizeológia
 4. Lekár so špecializáciou v odbore geriatria na oddelenie dlhodobo chorých
 5. Lekár so špecializáciou v odbore infektológia
 6. Lekár so špecializáciou na oddelenie FBLR
 7. Lekár so špecializáciou v odbore pediatrická anestéziológia
 8. Lekár so špecializáciou na oddelenie psychiatrie
 9. Lekár špecialista do prípravy v odbore pediatrická anestéziológia
 10. Lekár do prípravy v odbore klinická onkológia
 11. Lekár so špecializáciou – intervenčný rádiológ
 12. Lekár so špecializáciou v odbore paliatívna medicína
 13. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore infektológia
 14. Lekár bez špecializácie do prípravy v odbore pneumológia a ftizeológia
 15. Lekár bez špecializácie na oddelenie dlhodobo chorých
 16. Lekár bez špecializácie na OVL B
 17. Lekár bez špecializácie na oddelenie chirurgie
 18. Lekár bez špecializácie na OVL A
 19. Lekár bez špecializácie na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 20. Lekár bez špecializácie na oddelenie psychiatrie
 21. Lekár bez špecializácie na oddelenie pediatrie (rezidentské štúdium)
 22. Lekár bez špecializácie na oddelenie FBLR
 23. Lekár bez špecializácie na oddelenie gynekológie a pôrodníctva
 24. Lekár bez špecializácie na oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
 25. Lekár bez špecializácie na oddelenie neurológie
 26. Klinický psychológ 
 1. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva
 2. Sestra na oddelenie vnútorného lekárstva, pracovisko JIS
 3. Sestra na oddelenie otorinolaryngológie, pracovisko JIS
 4. Sestra na oddelenie urológie, PRACOVISKO JIS
 5. Sestra na oddelenie urológie
 6. Sestra na oddelenie chirurgie
 7. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých
 8. Sestra na oddelenie dlhodobo chorých do DENNEJ PREVÁDZKY
 9. Sestra na oddelenie pediatrickej ortopédie - denné služby
 10. Sestra na oddelenie chirurgie, pracovisko JIS
 11. Sestra na oddelenie neurológie, pracovisko JIS
 12. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie, pracovisko JIS
 13. Sestra na oddelenie úrazovej chirurgie
 14. Sestra na Dom ošetrovateľskej starostlivosti
 15. Sestra do nepretržitej prevádzky, nemocnica Žilina
 16. Sestra do ambulancie na oddelenie neurológie
 17. Sestra na ambulanciu nefrológie, jednozmenná prevádzka
 18. Pôrodná asistentka
 19. Praktická sestra - asistent do nepretržitej prevádzky
 20. Fyzioterapeut/ka v Centre pre liečbu drogových závislostí
 21. Fyzioterapeut/ka na oddelenie psychiatrie
 22. Sanitár na lôžkové oddelenie

FNsP Žilina hľadá (nezdravotnícke profesie):

 1. Upratovačka v zdravotníckom zariadení
 2. Upratovačka na 8,5 hodinové zmeny
 3. Upratovačky na operačné sály - urológia, chirurgia
 4. Pomocný pracovník v zdravotníctve (nekvalifikovaný sanitár) na lôžkové oddelenie
 5. Kuchár/kaNÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 1000€
 6. Referent/ka BOZP, PO a CO

 >>>Informácia o spracovaní osobných údajov<<<


Vytlačiť