Detská urologická poradňa

Lekárka     MUDr. Barbora Šafeková

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:      
pondelok 1400 – 1530 hod.
 
Pacientov prosíme objednávať cez elektronický portál www.objednatvysetrenie.sk.

Vytlačiť