Príjmová a konziliárna ambulancia, ambulancia ÚPS

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt U, 1. poschodie - časť „A")

Kontakty: t.č.: 041/5110 280, fax 041/5689 397

Náplň práce:

  • príjem pacientov na hospitalizáciu,
  • objednávanie pacientov na hospitalizáciu,
  • príjem akútnych pacientov, ktorých stav vyžaduje hospitalizáciu počas pracovnej doby aj v ÚPS,
  • vyšetrenie pacientov odoslaných ambulantným lekárom,
  • zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia nemocnice,
  • preberanie pacientov privezených RZP, RLP.

V čase ústavnej pohotovostnej služby (v pracovných dňoch v čase 16:00 - 22:00 hod. a v dňoch pracovného pokoja v čase 7:00 - 22:00 hod.), ak bol pacient odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby, sa platí za vyšetrenie poplatok 2 €; pokiaľ pacient nebol odoslaný cestou ambulantnej pohotovostnej služby, sa platí poplatok 10 €.


Vytlačiť