Urologická príjmová ambulancia

Kontakt: 041 5110 849

Lekári:

MUDr. Roman Mráz, MBA     
   
MUDr. Ján Poliak  
MUDr. Lubomír Čimbora  
MUDr. Michal Baštek  
MUDr. Barbora Šafeková        
MUDr. Filip Macášek  
MUDr. Adam Szabadoš  
MUDr. Artur Poliak  
MUDr. Pavel Kažík  
MUDr. Peter Blaško, MPH  
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.  
MUDr. Ján Šulgan  
MUDr. Patrik Blinka  
 
Sestry:
 Adriana Jágerová
 Mgr. Naďa Lončíková
 Mgr. Emília Kováčiková
 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 700 – 1530 hod.

Spôsob objednávania na hospitalizáciu + výkony JZS: Cestou spádového urológa.

Vytlačiť