Kontakty

Vedúca lekárka

MUDr. Ivana Paučinová

041 5110 255

Vedúca laboratória

RNDr. Tomášová Radoslava

041 5110 895

Zástupca vedúceho lekára

MUDr. Bolčeková Anna, PhD.

041 5110 245

Administratívny pracovník: Mgr. Kasáková Viktória, e-mail: , 041 5110 895

Objednanie pacientov a poskytovanie informácií na telefónnom čísle: 041 5110 245, v čase od 14:00 do 15:00 denne

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt B, detská poliklinika, suterén)


Vytlačiť