Onkogynekologická ambulancia

Lekárka MUDr. Júlia Holešová 041 5110 611
Lekárka MUDr. Anna Žideková  
Sestra Bc. Eva Plánková, Mgr. Anna Bitušík, Blanka Káčerová  

 
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (Objekt L, 3. poschodie Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

  • • dispenzarizácia onkogynekologických pacientiek a konzíliá pri ochoreniach prsnej žľazy,
  • • konziliárna služba a vyšetrenia pre neštátnych gynekológov a ostatné oddelenia NsP,
  • • diagnostika a manažment liečby onkogynekologických pacientiek v spolupráci s gynekologicko – pôrodníckym oddelením, ostatnými oddeleniami NsP ako aj vyššími pracoviskami.
Ordinačné hodinyAMBULANCIAOBEDAMBULANCIA
štvrtok 700 – 1230 hod. 1230 – 1300 hod. 1300 – 1530 hod.


Pri vstupe do ambulancie je potrebné predložiť preukaz poistenca.

 


Vytlačiť