Dotazník o pacientovi pre príbuzných

Pri nástupe na liečbu službukonajúca sestra odovzdáva jeho sprievodu, príbuzným tzv. Dotazník o pacientovi. Pre efektívnejšiu liečbu prosíme príbuzných, aby odpovedali na predložené otázky a obratom poslali buď poštou na adresu centra, alebo na mailovú adresu: .

Dotazník pre príbuzných o pacientovi (pdf)
Dotazník pre príbuzných o pacientovi (rtf)


Vytlačiť