Urologická pohotovostná ambulancia

Lekár Službukonajúci personál 041 5110 432
Urologické oddelenie I.poschodie
     
Sestra     Službukonajúci personál     041 5110 432
Urologické oddelenie I.poschodie

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt O, prízemie)

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 1530 – 700 hod.
sviatok, sobota, nedeľa     700 – 700 hod. (nepretržite)

Vytlačiť