Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt L) - 3. posch. neonatologického odd., vedľa nadštandardu gynekologicko-pôrodníckeho odd.

Lekár: MUDr. Michal Jánoš
Tel.: 041/ 5110 368, 041/5110 544
E-mail:  

Sestra: Katarína Koledová, Dana Obertová

Ordinačné hodiny: pondelok až streda  0800 – 1400 hod.

Objednávanie: pri prepustení z oddelenia a pri kontrolnom vyšetrení, pri nutnosti možnosť preobjednať sa telefonicky 041 5110 368 alebo 041 5110 544.
Na vyšetrenie je nutné mať zo sebou preukaz  zdravotného poistenia dieťaťa a zdravotnú dokumentáciu.

Imunoprofylaxia proti RSV – podľa objednania

Lekári: MUDr. Michal Jánoš, MUDr. Katarína Jackuliaková, MUDr. Daniela Calajová

Sestra: Katarína Koledová,  Dana Obertová

Ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom – sono vyšetrenia: pondelok až streda 0800 – 0900 + podľa objednania

Vytlačiť