Ambulancia funkčnej diagnostiky

Lekár MUDr. Mária Kleinová  
Sestra Beáta Salátová 0910 224 294  

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt D, prízemie)

Funkčné vyšetrenia pľúc sa robia denne od 800 – 1500 hod.
Tieto vyšetrenia sú plánované a indikuje ich lekár.
Akútne spirometrické vyšetrenia po dohovore.

Vytlačiť