Ambulancia funkčnej diagnostiky

Lekár MUDr. Mária Kleinová
Sestra Beáta Salátová  
 
Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie je presťahované v pavilóne U - LDCH - prízemie

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt U, prízemie)


Funkčné vyšetrenia pľúc sa robia denne od 800 – 1500 hod.
Tieto vyšetrenia sú plánované a indikuje ich lekár.
Akútne spirometrické vyšetrenia po dohovore.

Vytlačiť