Prehľad činnosti oddelení a ambulancií FNsP Žilina v súvislosti s vývojom aktuálnej epidemiologickej situácie

Od 1.5.2022 NIE JE pred nástupom na plánovanú hospitalizáciu/operáciu povinné preukázať sa pri príjme na hospitalizáciu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. 

Pred vyšetrením na dospelej ambulantnej pohotovostnej službe, detskej ambulantnej pohotovostnej službe a na urgentnom príjme nie je potrebné absolvovať antigénové testovanie na COVID-19, pokiaľ osoba nemá príznaky ochorenia. V prípade príznakov alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, antigénový test zrealizuje personál priamo v ambulancii.

Na základe vývoja epidemickej situácie sú návštevy hospitalizovaných pacientov upravené podľa rozhodnutia vedenia príslušného oddelenia FNsP Žilina. Viac informácií a podmienky nájdete v sekcii Informácie pre pacientov - Návštevy hospitalizovaných pacientov.


ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

Anestéziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 464.

Algeziologická ambulancia - kontaktovať vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 454.

Oddelenie poskytuje neodkladnú starostlivosť o pacientov s akútnym zlyhávaním alebo ohrozením životne dôležitých funkcií. Poskytuje 24-hodinovú resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky pracoviská FNsP Žilina.

Informácie o zdravotnom stave pacienta poskytuje lekár osobne najbližším príbuzným, telefonicky len po predchádzajúcom osobnom stretnutí.


CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Oddelenie prijíma nových pacientov. Pre objednanie na liečbu kontaktujte vedúcu sestru Mgr. Annu Šimkovú na t. č. +421 918 628 983.

Stretnutia Klubu závislých – PRERUŠENÉ.


DERMATOVENEROLÓGIA (kožné)

Kožné ambulancie a stacionár

Od nových pacientov, ktorí doteraz neboli vyšetrení na našom pracovisku, vyžadujeme odporučenie od spádového kožného lekára, eventuálne od praktického lekára. Na vyšetrenie pigmentových kožných prejavov (znamienka, kožné nádory) sa možno dostaviť aj bez odporúčania, a to po predchádzajúcom telefonickom objednaní.

Dermatovenerologická ambulancia (dospelí):

informácie a objednanie k MUDr. Kullovej +421 41 5110 457

informácie a objednanie k MUDr. Bulejčíkovej +421 41 5110 634

STACIONÁR poskytuje prevažne fototerapiu chronických kožných ochorení. Pacienti sa môžu objednať na vyššie uvedených tel. číslach.

Detská kožná ambulancia:

Ambulanciu kontaktujte vopred telefonicky na t. č. +421 41 5110 872.

Na základe odporúčania spádového pediatra je možné v detskej kožnej ambulancii FNsP Žilina u detí, ktoré majú príznaky respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť), zrealizovať vyšetrenie prostredníctvom tzv. telemedicíny. Prostredníctvom emailu je možné zaslať na mail potrebné informácie:

 • meno, priezvisko pacienta,
 • rodné číslo,
 • číslo poisťovne,
 • meno praktického lekára,
 • fotodokumentácia – zaslať minimálne 4 a viac fotiek (ak je to možné, zrealizovať fotku pacienta v stoji spredu a zozadu, aby bola zrejmá lokalita prejavov, následne sa v ďalších fotkách zamerať na detaily), fotky môžu byť zhotovené aj mobilným telefónom.

Po zaslaní emailu vás prosíme o telefonické kontaktovanie detskej kožnej ambulancie na čísle +421 5110 872.

Pripravte si odpovede na základné otázky v súvislosti s kožným problémom:

 • popísať kožný problém – odkedy začal, čo mu predchádzalo (napr. iné ochorenie, lieky, súvislosť s potravou), vyskytla sa teplota?, triaška?, sú prejavy svrbivé?,
 • iné ochorenia, na ktoré sa pacient lieči (napr. cukrovka a iné),
 • informácie o liekoch, ktoré pacient trvalo užíva.

Ak je to možné, na základe týchto údajov pacientovi odporučíme režimové opatrenia, prípadne pošleme elektronický recept, aj bez nutnosti osobnej návštevy ambulancie, prípadne rozhodneme o nevyhnutnosti osobnej návštevy ambulancie.

 


FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (lôžkové odd.)
Z dôvodu priestorových a personálnych obmedzení oddelenie do odvolania neprijíma nových pacientov.


FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA (ambulantná časť)

Ambulantná časť FRO (suterén) poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.

NOVÉ – Rehabilitácie pre pacientov s postcovidovými respiračnými ťažkosťami.

Na vyšetrenie je možné sa objednať TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 739 (v pracovných dňoch od 7.10 - 14.30 h) alebo osobne na recepcii FRO.

Pri vstupe na oddelenie musia mať pacienti prekryté dýchacie cesty respirátorom, návleky na obuv, nesmú mať príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšenú telesnú teplotu.


GASTROENTEROLÓGIA

Objednať sa je možné osobne, emailom na alebo na telefónnom čísle +421 41 5110 467.

Gastroeneterologická ambulancia – HEPATOLÓGIA – hepatologická ambulancia z personálnych dôvodov dočasne NEORDINUJE.


GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO

Pôrody prebiehajú bez obmedzení.

Gynekologická pohotovosť poskytuje starostlivosť pre neodkladné stavy (vrátane pôrodov).

Onkogynekologická ambulancia (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 3. poschodie) –objednanie vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 611.

Ambulancia pre rizikovú a patologickú graviditu a materno-fetálnu medicínu (pavilón gynekológie a pôrodníctva, 3. poschodie) FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.

SONO realizujeme pre hospitalizované tehotné pacientky/pacientky v rámci pohotovosti.

Monitor sa realizuje pri fyziologickom tehotenstve od 40tt.

Psychofyzická príprava budúcich mamičiek na pôrod PREBIEHA. Viac informácií v sekcii oddelenia gynekológie a pôrodníctva - TU.

Bližšie informácie o činnosti oddelenia a podmienkach pre sprevádzajúce osoby pri pôrode TU.


HEMATOLÓGIA
Ambulancie (prízemie v pavilóne gynekológie a pôrodníctva) – kontaktovať ambulanciu vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 344.


CHIRURGIA

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii chirurgie na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Príjmová ambulancia chirurgie (pavilón chirurgie, prízemie) – ORDINUJE

 • V prípade potreby kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 332 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 1. poschodie) – ORDINUJÚ:

 • Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia pediatrickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 677 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).

Ambulancie chirurgie (hlavná budova polikliniky, 4. poschodie) – ORDINUJÚ:

 • Ambulancia chronických rán
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Onkochirurgická ambulancia
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Ambulancia cievnej chirurgie
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).
 • Stomická poradňa
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na t. č. +421 41 5110 275 (v pracovných dňoch od 7.00 do 14.30 h).

INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA
Ambulancia funguje podľa manažmentu lekára, pred návštevou ambulancie sa pacienti vopred informujú na čísle +421 41 5110 335.


LEKÁREŇ
Lekáreň FNsP Žilina na 1. poschodí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí hl. budovy polikliniky – OTVORENÁ.
Lekáreň FNsP Žilina na prízemí detskej polikliniky – OTVORENÁ.

Ak to váš lekár umožňuje, využite elektronické predpisovanie liekov. Pokiaľ je to možné, lieky by mala vyzdvihnúť len zdravá osoba. Chráňte sa ochrannými pomôckami. Dodržiavajte preventívny odstup aj pred lekárňou. Uvítame, ak zvolíte bezhotovostnú platbu.


LEKÁRSKA GENETIKA
Telefonické objednanie pacientov a poskytovanie informácií poskytujeme na čísle +421 41 5110 245 (v pracovných dňoch v čase od 14.00 do 15.00 h).


LIEČEBŇA DLHODOBO CHORÝCH
Geriatrická ambulancia – činnosť ambulancie v priestoroch ambulancie na prízemí pavilónu LDCH v ordinačných hodinách streda a piatok 9.00-13.00 h.


NEUROCHIRURGIA

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii neurochirurgie na t. č. +421 41 5110 338 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).


NEUROLÓGIA

Neurologický stacionár v režime regulovaného počtu pacientov.

OBJEDNÁVANIE pacientov na vyšetrenia TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 270.
EMG (elektromyografická) ambulancia – otvorená – OBJEDNÁVANIE TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 818.
Neurologická ambulancia (poliklinika 2. poschodie) - otvorená (PO - ŠT od 9.00 - 14.30 h, PIA od 8.00 - 12.00 h) - OBJEDNÁVANIE TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 481.


NOVORODENECKÉ (neonatológia)
Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom - vopred sa môžete informovať na t. č. +421 41 5110 368 alebo e-mail: . Ordinačné dni: pondelok, utorok, streda.


OFTALMOLÓGIA (očné)
UPOZORŇUJEME pacientov, že oddelenie nenahrádza starostlivosť odborných ambulancií v regióne a ani nerieši týchto pacientov v rámci pohotovostnej služby v neakútnych stavoch – prosíme pacientov, aby sa obrátili na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ich informuje o tom, kto je ich očným alebo zastupujúcim lekárom.

AMBULANCIE: pracujú v nasledujúcom režime:

 • Príjmová ambulancia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 366 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Konziliárna ambulancia: ORDINUJE
 • Pohotovostná ambulancia: ORDINUJE
 • Aplikačné centrum: ORDINUJE
 • Jednodňová chirurgia: ORDINUJE
  • Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky na čísle +421 41 5110 803 (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod.).
 • Špecializovanú ambulantnú starostlivosť (Kataraktová ambulancia, Glaukómová ambulancia, Sietnicová ambulancia, Angiografická ambulancia, Laserová ambulancia) poskytujeme podľa prevádzkových možností pri dodržaní protiepidemických opatrení v prevencii šírenia COVID-19.

ONKOLÓGIA (Klinická a radiačná onkológia)
Liečba a hospitalizácie prebiehajú v štandardnom režime (chemoterapia, ožarovanie).


OTORINOLARYNGOLÓGIA (ORL – krčné-nosové-ušné)

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii ORL na t. č. +421 41 5110 350 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Audiometrická ambulancia, príjmová ambulancia, pohotovosť - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.


ORTOPÉDIA

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii ortopédie na t. č. +421 41 5110 458 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Príjmová ambulancia (Poliklinika 2. poschodie) – ORDINUJE – objednanie VOPRED elektronicky www.objednatvysetrenie.sk


PEDIATRIA
Oddelenie poskytuje starostlivosť v štandardnom režime.

Príjmová ambulancia a pohotovosť poskytujú starostlivosť v štandardnom režime pre akútne stavy.

AMBULANCIE: Detská nefrologická ambulancia, pneumologická ambulancia, reumatologická ambulancia, hematologická ambulancia, imuno-alergologická ambulancie (Detská poliklinika) - FUNGUJÚ V ŠTANDARDNOM REŽIME.


PEDIATRICKÁ ORTOPÉDIA

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii pediatrickej ortopédie na t. č. +421 41 5110 274 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Ambulancia pediatrickej ortopédie - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.

SONO bedrových kĺbov bábätiek - FUNGUJE V ŠTANDARDNOM REŽIME.


PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

Vzhľadom na znížený počet personálu a nepriaznivú epidemiologickú situáciu, s ktorou je spojený zvýšený nárast počtu pacientov vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť v odbornosti pneumológia a ftizeológia, PĽÚCNE AMBULANCIE FNsP ŽILINA PRACUJÚ V OBMEDZENOM REŽIME.

Za súčasnej situácie nie je možné zabezpečiť v doterajšom rozsahu vykonávanie plánovaných a kontrolných pľúcnych vyšetrení. Vyšetrujeme pacientov, ktorí sú odoslaní na pľúcne vyšetrenie pre akútne vzniknuté ťažkosti, prípadne zhoršenie chronického pľúcneho ochorenia. Každý prípad jednotlivo zhodnotí prítomná lekárka pľúcnej ambulancie.

Zdravotné poisťovne odporúčajú pacientom mimo okresu Žilina pri odkladnom vyšetrení kontaktovať nižšie uvedené dostupné pracoviská pneumológie a ftizeológie (vyberte si zoznam poskytovateľov podľa poisťovne, v ktorej ste poistení):
VšZP Dôvera ZPUnion ZP

V priestoroch ambulantného centra pneumológie a ftizeológie je vstup a počet pacientov regulovaný.

Neodkladní pacienti (z okresu Žilina) sa môžu OBJEDNAŤ na telefónnom čísle +421 910 224 294.


PSYCHIATRIA

Psychiatrická ambulancia poskytuje starostlivosť podľa manažmentu lekára. Vopred kontaktujte ambulanciu telefonicky v deň ordinačných hodín konkrétneho lekára na čísle uvedenom na www.fnspza.sk/sk/oddelenia/psychiatria/psychiatricka-ambulancia.
Denný psychiatrický stacionár – OTVORENÝ.


RDG (rádiodiagnostika)
Ambulancia (poliklinika 1. poschodie) – mamografia a SONO prsníkov – objednanie osobne alebo TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 476.


ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii úrazovej chirurgie na t. č. +421 41 5110 416 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).

Príjmová ambulancia a odborné ambulancie odd. úrazovej chirurgie – FUNGUJÚ V ŠTANDARDNOM REŽIME.


URGENTNÝ PRÍJEM
Funguje v plnom rozsahu pre neodkladné stavy.


UROLÓGIA

Oddelenie sa nachádza v PAVILÓNE UROLÓGIE. Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii urológie na t. č. +421 41 5110 849 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Príjmová ambulancia ordinuje v priestoroch na prízemí pavilónu urológie – kontaktovať vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 849.
Onkourologická ambulancia ordinuje v priestoroch na prízemí pavilónu urológie – kontaktovať vopred TELEFONICKY na t. č. +421 41 5110 849. Ordinačné hodiny vo štvrtok od 8.00 – 15.30 h.
Urologická pohotovosť (po 15.30 h) ordinuje v priestoroch na prízemí pavilónu urológie.

Návštevu ambulancie a výsledky konzultujte vopred na t. č. +421 41 5110 829.


VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A, B (interné)

ODDELENIE: Ohľadom termínu operácie/hospitalizácie je možné informovať sa telefonicky na Príjmovej ambulancii vnútorného lekárstva na t. č. +421 41 5110 333 (v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h).
Ambulancie fungujú podľa manažmentu lekára.


Vytlačiť