Hematologické laboratórium

Sídlo laboratória:  Areál FNsP Žilina (objekt L, prízemie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia)

Kontakt: 041 5110 410

Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií: od 700 hod. do 1530 hod.
Príjem vzoriek z oddelení a ambulancií počas ÚPS: od 1530 hod. do 700 hod. a celodenne v So a Ne

V laboratóriu sa vykonávajú:

  • • základné hematogické vyšetrenia: krvný obraz, diferenciálny rozpočet leukocytov, počet retikulocytov (analyzátor Sysmex XN 2000, XT-2000 i)
  • • vyšetrenie telových tekutín (analyzátor Sysmex XN 2000),
  • • morfologické vyšetrenie náterov periférnej krvi a kostnej drene,
  • • cytochemické vyšetrenie (alkalická fosfatáza v leukocytoch, stanovenie železa v erytrocytoch, peroxidázová reakcia, PAS reakcia, kyslá fosfatáza).

Vytlačiť