Ambulantné FRO

Poskytuje komplexnú liečebno – preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami pohybového aparátu, nervového systému, pooperačných a poúrazových stavov.

Dôležité informácie pre pacienta:

 1. Poprosíme pacientov o dodržiavanie hygienicko- epidemiologický režim, tzn. dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty, prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.
 2. Pacienti na oddelenie vstupujú v prezuvkách, resp. v návlekoch na obuv (v prípade nepriaznivého počasia).
 3. Časovanie pacientov je informatívne, oddelenie si vyhradzuje právo operatívnych zmien.
 4. Závažné akútne prípady hláste na recepcii oddelenia. O ich prednostnom vybavení rozhodne príslušný lekár.

AMBULANCIA:

 • • Zhodnotenie funkčného stavu, diagnostika, terapia, ukončenie liečby,
 • • Cielená odborná inštruktáž,
 • • Mäkké, mobilizačné a manipulačné techniky,
 • • Laseroterapia,
 • • Plynové injekcie,
 • • Predpisovanie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

  Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt J, suterén)

Vytlačiť