Dermatovenerologická ambulancia

Lekár

MUDr. Milada Kullová

041 5110 457

Lekár

MUDr. Tatiana Bulejčíková

041 5110 457

Lekár

MUDr. Peter Špánik

 

Lekár

MUDr. Martina Mrázová

 

Sestra

Katarína Ivančicová

Sestra

Janka Hulková

Sestra

Andrea Chodelková

Sestra

Dagmar Šamajová Ivanová

Sestra

Jana Kocúrová

 

 
Lekár     MUDr. Milada Kullová pondelok, streda, piatok
  MUDr. Tatiana Bulejčíková     utorok, štvrtok
  MUDr. Martina Mrázová pondelok - piatok
 
Ordinačné hodiny:

pondelok – piatok     700 – 1430     odbery, testy, preväzy, prvovyšetrenia, kontrolné vyšetrenia, konzíliá, zákroky
  1430 – 1530 administratíva, HER
 

Na našom pracovisku poskytujeme diagnostiku a liečbu kožných, slizničných a venerologických ochorení.


Ambulantní pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať osobne a telefonicky. Ambulancia poskytuje konziliárne vyšetrenia pre dospelých pacientov hospitalizovaných vo FNsP Žilina.

K vyšetreniu pacient potrebuje zdravotnú kartu (eventuálne výpis zo zdravotnej dokumentácie), kartu poistenca.

Ambulancia akceptuje akútnych pacientov len na základe odporučenia ambulantného kožného lekáradoloženým ambulantným nálezom v zdravotnej dokumentácii!


Činnosť pracoviska je zameraná na diagnostiku a liečbu chronických dermatóz, alergických, autoimunitných, cievnych, infekčných a nádorových kožných ochorení.

Pacientom s ťažkou formou atopického ekzémmu, psoriázy, chronickej spontánnej urtikarie poskytujeme vyšetrenia so zameraním na  liečbu konvenčnou systémovou ako aj inovatívnou účinnou a bezpečnou biologickou terapiou. Pacient k vyšetreniu potrebuje zdravotnú kartu, aby bol lekár oboznámený  s doterajšou liečbou pacienta na kožné ochorenie, ale aj na iné ochorenia ako napr. arteriálna hypertenzia, cukrovka a iné.

V rámci ambulancie poskytujeme vyšetrenie benígnych a malígnych kožných lézií, ktoré vyšetrujeme ručným a digitálnym dermatoskopom, Dermatoskopické vyšetrenie zvyšuje diagnostickú presnosť klinického vyšetrenia.
Na dermatochirurgickej zákrokovej sále poskytujeme chirurgickú liečbu benígnych a malígnych kožných tumorov, pigmentových a nepigmentových lézií, vírusových ochorení kože a slizníc (kožné karcinómy, znamienka, angiómy, fibrómy, seboroické bradavice, aktinické keratózy, aterómy, bradavice, iné vírusové ochorenia kože a slizníc), v rámci diagnostiky realizujeme probatórne excízie kožných a slizničných prejavov za účelom histologického vyšetrenia.
Niektoré benígne kožné prejavy liečime exkochleáciou, kauterizáciou ev. kryoterapiou. Kryoterapiu poskytujeme bezdotykovým prístrojom Cryospray CS1. Liečba benígnych neinfekčných kožných lézií je hradená pacientom podľa cenníka. Liečba benígnych pigmentových a nepigmentových kožných lézií je hradená pacientom podľa cenníka.

Lekár pracoviska participuje na práci melanómovej komisie a poskytuje dispenzárnu starostlivosť pacientom s melanómom, rovnako ako aj s inými kožnými malígnymi tumormi.


Ambulancia poskytuje liečbu STD (sexuálne prenosných) ochorení s následnou dispenzárnou starostlivosťou v indikovaných prípadoch.

V rámci diagnostiky alergických kožných ochorení aplikujeme štandardnú sadu epikutánnych testov,  epikutánne testy – dentálne materiály, fotoprotektíva, vlasová kozmetika.

Aktívne pristupujeme k pacientom s chronickými kožnými ochoreniami cievneho pôvodu – ulcus cruris (bércové vredy). V rámci stacionára možnosť pravidelného ošetrenia, so zaškolením pacienta v technike ošetrenia, bandážovania, v pohybovom režime. Možnosť punch graftingu – dermatochirurgická technika k urýchleniu hojenia ulcus cruris.

Čas objednania je orientačný, uprednostňované sú akútne stavy a konzíliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov. 


Vytlačiť