O oddelení

 

Primár oddelenia

MUDr. Zuzana Tomášová, PhD.

041 5110 557, fax: 041 7634 789

Zástupca primára

MUDr. Silvie Kužmová

041 5110 552

Vedúca sestra

Mgr. Mária Bajaníková

041 5110 551

Sestra pre zdravotnú dokumentáciu 041 5110 512
Oddelenie (sestra) 041 5110 755
Oddelenie (lekár) 041 5110 730
JIS 041 5110 500
Stacionár, EEG, ozónoterapia 041 5110 270
Lekárska izba 041 5110 552
Príjmová ambulancia, SONO 041 5110 553
EMG ambulancia 041 5110 818
Tiesňová linka oddelenia (službukonajúci personál) 041 5110 500

 
Neurologické oddelenie sa delí na 4 časti:
  1. Neurologické oddelenie
  2. Neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti
  3. Neurologický stacionár
  4. Neurologická príjmová, konziliárna a pohotovostná ambulancia

1. Neurologické oddelenie zabezpečuje diagnostickú a liečebne preventívnu starostlivosť pacientom s mozgovo cievnymi, vertebrogénnymi, záchvatovými, neurodegeneratívnymi, demyelinizačnými ochoreniami, s neuroinfekciami.
Významné úspechy dosahuje najmä v liečbe vertebrogénnych ochorení, pri ktorých poskytuje najširšiu diagnostickú a liečebnú starostlivosť, vrátane intervenčných spinálnych výkonov. Úspešnosť liečby potvrdzujú pacienti z celej SR, a taktiež veľký počet pacientov zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia je nevyhnutné niekoľko dní pred plánovanou hospitalizáciou informovať sa o nutnosti testovania a platných podmienkach. Informovať sa aj ohľadom možnosti návštev pacientov - zmeny sú podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Lôžková časť má 31 lôžok.

Návštevné hodiny:  
pondelok – piatok 1400 – 1600 hod.
sobota – nedeľa 1400 – 1600 hod.2. Neurologická jednotka intenzívnej starostlivosti. Na JIS sú hospitalizovaní pacienti v akútnej fáze mozgocievnej príhody, pacienti s poruchami vedomia, a pacienti, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť a kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií.
JIS má 5 lôžok.

Návštevné hodiny:  
pondelok – piatok 1400 – 1600 hod.
sobota – nedeľa 1400 – 1600 hod.


3. Neurologický stacionár poskytuje služby pacientom najčastejšie s vertebrogénnymi ťažkosťami a inými chronickými ochoreniami nervového systému formou infúznej liečby, lokálnych obstrekov a ozónoterapiou. 

Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia je nevyhnutné týždeň pred zákrokom informovať sa o nutnosti testovania a platných podmienkach. Informácie o vykonávaní ozónovej terapie nájdete na www.ozonoterapia.biz.

Stacionár má 15 lôžok.

Ordinačné hodiny:  
pondelok – piatok 600 – 1530 hod.


Informácie osobne alebo na telef. čísle 041 5110 270


4. Neurologická príjmová, konziliárna a pohotovostná ambulancia zabezpečuje vyšetrenia pre pacientov privezených RZP a z urgentného príjmu, poskytuje konziliárne služby hospitalizovaným pacientom a prijíma objednaných pacientov.

Ordinačné hodiny:    
Príjmová a konziliárna ambulancia: pondelok – piatok 700 – 1530
Pohotovostná služba: pondelok – piatok 1530 – 700
  sobota – nedeľa 700 – 700


Dôležité informácie: Prosíme o dodržiavanie návštevných hodín z dôvodu nerušenia pacientov a personálu pri režimových aktivitách na oddelení.

Ak ste odoslaný na hospitalizáciu prineste si zo sebou:

  • kartu poistenca,
  • občiansky preukaz,
  • zdravotný záznam,
  • ak ste PN, potvrdenie o práceneschopnosti,
  • lieky, ktoré pravidelne užívate, prípadne ich zoznam a rozpis dávkovania.

Vytlačiť