O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. Dagmar Bollová

041 5110 590

Zástupca primára

MUDr. Peter Ballay

041 5110 596

Vedúca sestra

Mgr. Mária Dobroňová

041 5110 591

 
Hlavnou úlohou interného lekárstva je poskytovanie diagnosticko-liečebno-preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach s nadväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Jeho náplňou je prevencia, diagnostika, liečba, rehabilitácia, vedeckovýskumná činnosť a sústavne vzdelávanie sa v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
 
Interné oddelenie B sa skladá z dvoch častí:
A) Všeobecnej posteľovej časti, ktorá má 61 postelí. Na oddelení sa nachádzajú trojposteľové, dvojposteľové a jednoposteľové izby. Oddelenie zabezpečuje a poskytuje liečbu pacientom z celej spádovej oblasti FNsP a z časti aj pre pacientov z oblasti Čadca.
Na oddelení sa liečia všetky ochorenia internistického charakteru:
 • • kardiovaskulárne,
 • • gastroenterologické,
 • • respiračné,
 • • endokrinologické,
 • • diabetes a jeho komplikácie,
 • • hematologické,
 • • imunologické,
 • • realizuje sa diagnostika onkologických a hematologických ochorení,
 • • zabezpečuje diagnostiku a liečbu aj pacientom s pľúcnymi, kožnými a čiastočne aj infekčnými chorobami.
Posteľová časť sa skladá z 2 ošetrovacích jednotiek:
 • • 2C (33 lôžok)
 • • 2A (28 lôžok)

 • V časti 2C sú k dispozícii 2 nadštandardné izby.
B) Jednotka intenzívnej starostlivosti – sa nachádza na 3. poschodí v časti 3C. Je tvorená miešaným systémom s 15 monitorovacími posteľami - oddelenie vnútorného lekárstva B má vyčlenených 7 lôžok. Monitory jednotlivých postelí sú prepojené do centrálneho monitorovacieho systému, ktorý sa nachádza v monitorovacej miestnosti, kde je každý pacient monitorovaný 24 hodín. JIS vnútorného lekárstva B má 3 izby. Jedná izba je štvorposteľová, jedna dvojposteľová a jedna jednoposteľová. Na JIS sa nachádza resuscitačná miestnosť, v ktorej sa vykonávajú miniinvazívne výkony, elektroverzie a kardiopulmonálno-cerebrálne resuscitácie. Na JIS sa realizuje aj výkon trvalej kardiostimulácie a to pre spád Žiliny, Čadce a Považskej Bystrice.
JIS zabezpečuje hospitalizácie pre všetky kritické a akútne stavy vo vnútornom lekárstve vrátane intoxikácií. Zabezpečuje v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu a komplexnú kardiopulmonálno-cerebrálnu resuscitáciu (KPCR).

Vytlačiť