Publikácie

publikácie v časopisoch v anglickom jazyku:

 1. Chronic Infantile Neurological Cutaneous and Articular Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease Syndrome, Arch Ophthalmol., 2000, 118 (10), 1386-1392
 2. Arteriovenous Malformation of the Iris in 14 Cases, Arch Ophthalmol., 2006,124 (3), 370-375
 3. Orbital Exenteration in Patient with Metastatic Choroidal Melanoma, Cz. and Slov. Ophthal., 72, 2016, No. 3, p. 92–96
 4. Radiation Maculopathy in Patients with Malignant Melanoma of the Corpus Ciliare and Choroidea Following One-day Session of Stereotactic Radiosurgery, Cz. and Slov. Ophthal., 75, 2019, No.1, p. 3–10
 5. Enucleation after Stereotactic Radiosurgery in Patients with Uveal Melanoma, Cz. and Slov. Ophthal., 76, 2020, No. 1, p. 46–51
 6. Coronavirus disease (COVID-19) and conjunctival sac swab findings, J. Ophthal. Inflamm. Infect., 2022, 12, 8
 7. Conjunctival Swab Findings in 484 COVID-19 Patients in Four Hospital Centers in Slovakia, Vision 2022, 6, 46
 8. A 2-Year, Phase IV, Multicentre, Observational Study of Ranibizumab 0.5 mg in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration in Routine Clinical Practice: The EPICOHORT Study, Journal of Ophthalmology, Volume 2014, Article ID 857148, 9 page

publikácie v časopisoch v slovenskom jazyku:

 1. Kombinovaný hamartóm retiny a retinálneho pigmentového epitelu, Čes. a Slov. Oftal., 58, 2002, No. 6, p. 363-370
 2. Cievne anomálie dúhovky, Čes. a Slov. Oftal., 62, 2006, No. 2, p. 86–93
 3. Oklúzia hornej žily očnice - kazuistika, Čes. a slov. Oftal., 65, 2009, No. 4, p. 147-149
 4. Kombinované cievne oklúzie sietnice, Čes. a slov. Oftal., 65, 2009, No. 5, p. 187-189
 5. Bacillus cereus, pôvodca keratitídy - kazuistika, Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No. 1, p. 37-38
 6. Katarakta po úraze bleskom, Čes. a Slov. Oftal., 67, 2011, No. 1, p. 27-29
 7. Unilaterálny cystoidný edém, Čes. a Slov. Oftal., 67, 2011, No. 4, p. 136–138
 8. Perforované zátky v liečbe stenózy slzných bodov, Čes. a Slov. Oftal., 68, 2012, No. 4, p. 147–149
 9. AZOOR, Akútna zonálna okultná vonkajšia retinopatia - kazuistika typu 3 ochorenia so superrýchlym návratom zraku, Čes. a Slov. Oftal., 71, 2015, No. 2, p. 110–115
 10. Exenterácia orbity u pacienta s generalizovaným choroidálnym melanómom, Čes. a Slov. Oftal., 72, 2016, No. 3, p. 92–96
 11. Postradiačná makulopatia u pacientov s malígnym melanómom corpus ciliare a chorioidey po stereotaktickej rádiochirurgii, Čes. a Slov. Oftal., 75, 2019, No.1, p. 3–10
 12. Enukleácia po stereotaktickej radiochirurgii u pacientov s malígnym melanómom uvey, Čes. a Slov. Oftal., 76, 2020, No. 1, p. 46–51
 13. Report o operačnom riešení perzistujúcej diery makuly pomocou plugu z ľudskej amniovej membrány,
  Čes. a slov. Oftal., 78, 2022, No. 3, p. 130-136
 14. Liečba diabetického edému makuly blokátormi cievneho endotelového rastového faktora, Oftalmo.
  Prax, 1, 2022, No. 1, p. 9-12
 15. Očné komplikácie ochorenia COVID-19 - konjunktivitída, episkleritída, uveitída, Oftalmo. Prax, 1,
  2022, No. 1, p. 21-24
 16. Neurooftalmologické komplikácie ochorenia COVID-19 a komplikácie v oblasti sietnice, Oftalmo. Prax, 1, 2022, No. 2, p. 54-56
 17. Očné príznaky po operácii skoliózy, Čes. a Slov. Oftal., 67, 2011, No. 2, p. 63–66
 18. Report o operačnom riešení perzistujúcej diery makuly pomocou plugu z ľudskej amniovej membrány, Čes. a Slov. Oftal., 78, 2022, No. 3, p. 130-136
 19. Spontánne uzavretie idiopatickej diery makuly (prezentácia 4 prípadov), Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 5–6, p. 165–168

autorstvo a spoluautorstvo v knižných publikáciách:

 1. Operácia katarakty rohovkovým rezom, ROBIN LOOK, s.r.o., 1998, Bratislava, ISBN 80-968061-0-6
 2. Malígne nádory mihalnic a vnútorného kútika oka, Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, Bratislava, ISBN 987-80-223-4072-4

nami vydané publikácie:

 1. Zborník abstraktov, XIX. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, 24.-26. okt. 2013, Žilina, ISBN 978-80-970999-7-8
 2. Zborník abstraktov, VIII. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium, 16.-18. apr. 2015, Žilina, ISBN 978-80-971970-0-1
 3. Zborník abstraktov, XXV. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (Kazuistiky - 4, ročník), 17.-19. okt. 2019, Žilina, ISBN 978-80-973008-5-2
 4. Zborník abstraktov, Kazuistiky - 5. ročník (videowebinár), 17. nov. 2020, Žilina, ISBN 987-80-89464-38-8
 5. Zborník abstraktov, Žilinské očné kazuistiky - 6. ročník, 17. nov. 2021, Žilina, ISBN 978-80-974080-0-8

Vytlačiť