Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy

Lekár MUDr. Vladimír Haľko 041 5110 673
Lekár MUDr. Robert Adamov, PhD.      041 5110 673
Lekár MUDr. Róbert Mihálik 041 5110 673
Sestra       Mgr. Katarína Švíková 041 5110 673


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 1. poschodie)

1. poschodie Ambulancia Ordinačné hodiny Obed Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok Onkochirurgická ambulancia 0700 – 1130 - -  MUDr. Vladimír Haľko
Pondelok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy - - 1200 – 1500 MUDr. Vladimír Haľko
Utorok Onkochirurgická ambulancia telefonicky objednané konzultácie MUDr. Michal Žáček
Streda Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy 0700 – 1130 1130 – 1200 telefonicky objednané konzultácie MUDr. Róbert Mihálik
Štvrtok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy 0700 – 1130 1130 – 1200 - MUDr. Róbert Adamov, PhD.
Štvrtok Onkochirurgická ambulancia - - 1200 – 1500 MUDr. Mykhailo Kunychka
Piatok   telefonicky objednané konzultácie  

 


Pacient si musí priniesť:
• preukaz poistenca (pri EÚ preukazoch priniesť i fotokópiu),
• výsledky vyšetrení (vrátane CD nosiča ak má),
  • • dokumentáciu pacienta (zdravotnú kartu).


Vytlačiť