Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy

Lekár MUDr. Vladimír Haľko 041 5110 673
Lekár MUDr.  Róbert Adamov, PhD. 041 5110 673
Lekár MUDr. Róbert Mihálik 041 5110 673
Sestra Mgr. Katarína Švíková 041 5110 673


Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, poliklinika, 1. poschodie)

1. poschodieAmbulanciaOrdinačné hodinyObedOrdinačné hodinyLekár/sestra
Pondelok Onkochirurgická ambulancia 0700 – 1130 - - MUDr. Vladimír Haľko
Pondelok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy - 1200 - 1500 MUDr. Vladimír Haľko
Utorok Onkochirurgická ambulancia tel. objednané konzultácie   tel. objednané konzultácie MUDr. Michal Žáček, PhD.
Streda Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy 0700 – 1130 1130 – 1200 tel. objednané konzultácie MUDr. Róbert Mihálik
Štvrtok Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy 0700 - 1130 1130 - 1200 - MUDr. Róbert Adamov, PhD.
Štvrtok Onkochirurgická ambulancia - 1200 - 1500 MUDr. Mykhailo Kunychka
Piatok - tel. objednané konzultácie   tel. objednané konzultácie  

 


Pacient si musí priniesť:
• preukaz poistenca (pri EÚ preukazoch priniesť i fotokópiu),
• výsledky vyšetrení (vrátane CD nosiča ak má),
  • • dokumentáciu pacienta (zdravotnú kartu).


Vytlačiť