O oddelení

Primárka oddelenia

MUDr. Zuzana Pažická

041 5110 774

Zástupca primárky

MUDr. Marek Kozár, PhD.

 

Vedúca sestra

Mgr. Adriana Hradňanská

041 5110 542


Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt L)

Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života. Poskytujeme ju na oddelení rooming in – spôsobom ošetrovania „dieťa s matkou", kde sa realizuje monitorovanie zdravotného stavu, diagnostika patologických odchýliek, zákonom stanovené skríningové vyšetrenia (zrak, sluch, skríning vrodených metabolických ochorení – „suchá kvapka"), ale aj skríningové vyšetrenia uropoetického systému a centrálnej nervovej sústavy. Dôsledne sa dbá na prolaktačný program, podporu a rozvoj prirodzenej výživy a edukáciu matiek, ktorú zabezpečujeme odborne školeným personálom  na izbách matiek  aj  v špeciálnej laktačnej miestnosti.
 
V prípade problémov s laktáciou a dojčením je možná konzultácia s laktačnými poradkyňami (po dohovore) alebo personálom oddelenia – kontakt 041/5110 545 (nonstop).

Na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti zabezpečujeme intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov.
Počas pobytu na novorodeneckom oddelení novorodenec potrebuje ortopedické nohavičky, jednorazové plienky, 2 ks bavlnených plienok, vlhčené utierky.

Návštevné hodiny:  
pondelok – piatok 1400 – 1600 hod.
sobota, nedeľa, sviatok     1400 – 1600 hod.

Na oddelení JRSN sa o 9 hod. poskytujú informácie rodičom, návštevy po dohovore s ošetrujúcim lekárom.
 
POŽIČIAVAME MONITORY DYCHU
 
Rodičky môžu využiť benefit nemocnice, ktorá spolupracuje s Nadáciou Križovatka na prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Finančným darom 48,- eur podporia nadáciu a zároveň tým získajú nárok na 6 mesiacov zapožičania si monitora dychu Babysense do domáceho prostredia. Nemocnica je v projekte ,,MAMIČKA, DÝCHAM" zapojená už niekoľko rokov. V prípade záujmu kontaktujte personál novorodeneckého oddelenia.

Bližšie informácie o projekte: http://www.nadaciakrizovatka.sk/o-projekte

Vytlačiť