Základné informácie

Vedúca lekárka MUDr.  Jana Doboszová, MPH 041 5110 396
Vedúca laborantka Mgr.  Janka Dávidiková 041 5110 620
Cytologické laboratórium   041 5110 621   
Bioptické laboratórium   041 5110 745  
Imunohistochemické laboratórium   041 5110 621  
Dokumentačná pracovníčka   041 5110 276

 

Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt R)

Oddelenie patológie je súčasťou žilinskej nemocnice od 30-tych rokov 20. storočia, najskôr len ako prosektúra, neskôr ako patológia. Prosektúra v samostatnej budove začala činnosť 1. mája 1953. Pôvodne mala byť vybudovaná len márnica, ale vtedajší riaditeľ nemocnice, MUDr. V. Spanyol trval na tom, aby sa vybudovala moderná prosektúra, pod ktorú patrilo oddelenie bakteriologické, histológia, laboratórium, pitevňa a márnica. Prvého primára-prosektora doc. MUDr. Františka Kleina nahradil na čele v r. 1947 primár MUDr. Štefan Peško. Pod jeho vedením sa postupne oddelil úsek bakteriologicko – sérologický a biochemický do samostatných laboratórií a na prosektúre zostala len patologicko – anatomická náplň. V 80-tych rokoch 20. storočia bol vybudovaný pavilón patológie, kde je  od  augusta 1983 dodnes oddelenie umiestnené. Patológia, ktorá patrí do skupiny spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP,  zaisťuje služby bioptické a cytologické. Nekroptická činnosť je od r. 2005 výhradne v kompetencii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého žilinské pracovisko zdieľa s patológiou jednu budovu (budova R).

Hlavnou náplňou oddelenia patológie je diagnostika bioptického materiálu (fixovaného vo vhodnom fixačnom médiu alebo natívneho peroperačného) a vyšetrenia  cytologické (negynekologické aj gynekologické). Prácu zabezpečujú špecializovaní lekári a laborantky s využitím klasických histochemických aj moderných imunohistochemických vyšetrovacích techník. Štandardizácia metodík je zabezpečená plne automatizovanými farbiacimi prístrojmi. V rámci spresnenia diagnostiky spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami a onkologickými ústavmi v rámci celej Slovenskej republiky (Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby, lymfatického tkaniva a zriedkavých nádorových ochorení UNM, OÚSA, MBC, NOÚ). Kvalita našej práce je zabezpečená pravidelnou úspešnou účasťou v programoch externej kontroly kvality.


Vytlačiť