Aktuálne informácie

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok: 15:00 - 16:00 hod.
sobota – nedeľa: 13:00 - 15:00 hod.
 
 • • vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID podľa aktuálnych usmernení hlavného hygienika (prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, odstupy) a podľa aktuálneho nariadenia FNsP Žilina,
 • • maximálna doba 20 min.,
 • • maximálny počet 2 osoby,
 • • pri príchode a pri odchode sa hláste službukonajúcej sestre,
 • • pri vstupe na oddelenie prosím použite návleky,
 • • doporučujeme mimo pacientskych izieb (na chodbe alebo vonku).
Predoperačné opatrenia:
pacienti pred príjmom na oddelenie, pred operáciou v celkovej alebo lokálnej anestézii, vrátane doprovodu:
• PCR test nie starší ako 72 hodín / alebo
 • • po očkovaní PFIZER alebo MODERNA po II. dávke po 2 týždňoch / alebo
 • • po očkovaní ASTRAZENECA alebo SPUTNIK po I. dávke po 4 týždňoch / alebo
 • • po prekonaní COVID po 14 dňoch do 180 dní.
pacienti pred aplikáciami alebo malými operačnými výkonmi (do 20 min. mimo operačnej sály) vrátane doprovodu:
• aktuálny antigénový test (vykonaný u nás pred vstupom na oddelenie) / alebo
 • • PCR test nie starší ako 72 hodín / alebo
 • • po očkovaní PFIZER alebo MODERNA po II. dávke po 2 týždňoch / alebo
 • • po očkovaní ASTRAZENECA alebo SPUTNIK po I. dávke po 4 týždňoch / alebo
 • • po prekonaní COVID po 14 dňoch do 180 dní.

Vytlačiť