Náborový príspevok

Rozhodnutie Rady riaditeľov

o náborovom príspevku

pre niektorých budúcich zamestnancov FNsP Žilina a zamestnancov FNsP Žilina.

Opatrenie sa príjma za účelom zvýšenia atraktívnosti a záujmu o nástup nových zamestnancov na dotknuté oddelenia, z dôvodu dlhodobého nízkeho záujmu o prácu na týchto oddeleniach v daných pozíciach. S účinnosťou odo dňa 7.8.2017 bude priznaný náborový príspevok, nasledovne:

 

 Pč 

Pozícia

Oddelenie

Výška náborového príspevku   

Podmienky priznania

1. lekár oddelenie dlhodobo chorých (LDCH)

3 000€*    

Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 5 rokov odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po uplynutí skúšobnej doby.
2. sestra oddelenie chirurgie, oddelenie vnútorného lekárstva, LDCH        

700€*

Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 2 roky odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po uplynutí skúšobnej doby.
3. Kuchár, rozvozca stravy  oddelenie liečebnej výživy a stravovania 300€ Záväzok zotrvať v pracovnom pomere najmenej 2 roky odo dňa vzniku pracovného pomeru, inak musí vrátiť v plnej výške. Vyplatí sa po 100€ počas prvých 3 mesiacochod nástupu za podmienky 100% dochádzky do zamestnania.
4. Zamestnanci FNsP  

300€

Pokiaľ preukázateľne prispeje k náboru nového zamestnanca vyššie uvedené pozície. S výnimkou zamestnancov FNsP Žilina, ktorí majú nábor nových zamestnancov vo svojej pracovnej náplni.

 

*Pokiaľ zamestnanci FNsP Žilina prejavia záujem o preloženia na vyššie uvedené pozície, rovnaký náborový príspevok im bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne po preložení; príspevok dostanú iba v prípade, že bude náhrada za nich na oddelenie, kde sú pôvodne zaradení.


Vytlačiť