Ambulancia č. 8

Lekárka

MUDr. Jana Bútorová

Lekárka

MUDr. Jana Hrubinová

Lekárka

MUDr. Eva Trzubová

Lekár

MUDr. Martin Bacmaňák

Kontakt:   041 5110 477

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt J, suterén)

Ordinačné hodiny:

pondelok 700 – 1530 hod.
utorok 700 – 1530 hod.
streda 700 – 1530 hod. 
štvrtok 700 – 1530 hod. 
piatok 700 – 1530 hod.

Vytlačiť