O oddelení

Primárka oddelenia

MUDr. Oľga Vöröšová

041 5110 647

Zástupkyňa primárky

MUDr. Martina Hanzelová

041 5110 838

Zástupca primárky

MUDr. Mykhailo Ilnytskyi

041 5110 645

Vedúca sestra

PhDr. Renáta Lachová

041 5110 588

Príjmová a konziliárna ambulancia       041 5110 280
Akútne oddelenie - muži 041 5110 641
Akútne oddelenie - ženy 041 5110 644
Sanatórne oddelenie 041 5110 286
 
Z organizačných a prevádzkových dôvodov bude Denný psychiatrický stacionár pri psychiatrickom oddelení FNsP Žilina od 25.7.2022 do 7.8.2022 ZATVORENÝ. Ospravedlňujeme sa za obmedzenia.
 
Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina je od 6. 6. 2014 presťahované do nových priestorov v budove LDCH.
  • Mužské oddelenie - 1. poschodie - časť „A"
  • Ženské oddelenie - 1. poschodie - časť „B"
  • Sanatórne oddelenie - 3. poschodie - časť „B"
  • Denný psychiatrický stacionár (objekt č.11) - suterén
Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina je všeobecné psychiatrické lôžkové oddelenie pre dospelých poskytujúce diagnostiku a liečbu celého spektra psychických a psychosomatických ochorení. Využíva psychofarmakoterapiu, psychoterapiu (individuálnu, skupinovú a rodinnú), ergoterapiu, a inú biologickú liečbu.
Našou víziou je zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a komplexnej liečby z bio-psycho-sociálnych aspektov na úrovni súčasných overených poznatkov v našom odbore vo svete, o čo sa snaží celý kolektív lekárov, klinických psychológov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, asistentov a pomocného personálu.
Oddelenie sa nachádza v areáli FNsP v budove LDCH. Pozostáva z lôžkovej časti s celkovou kapacitou 62 lôžok (mužské oddelenie A 22 lôžok, ženské oddelenie B 22 lôžok a sanatórne oddelenie C 18 lôžok) a ambulantnej časti, ktorá zahŕňa príjmovú a konziliárnu ambulanciu, psychiatrickú ambulanciu a ambulanciu ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).
Jeho súčasťou je Denný psychiatrický stacionár, ktorý sídli v priestoroch pod NTS.
Spádovú oblasť tvoria okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Od r. 1995 popri psychiatrickom oddelení pôsobí Regionálna nadácia BETLEHEM – združenie na pomoc duševne chorým. Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu 292 5827930/1100 môžete prispieť na skvalitnenie starostlivosti o pacientov s psychickými poruchami počas ich pobytu v našom zariadení.

Návštevné hodiny:
po – ne 1400 – 1600

Vytlačiť