Kontakty

Poverený vedúci lekár

MUDr. Juraj Kacian

041 5110 226

Vedúca sestra

PhDr. Beáta Kultanová

041 5110 345


Vytlačiť