Kontakty

Primárka oddelenia

MUDr. Nina Ľorková

041 5110 560

Zástupkyňa primárky

MUDr. Eva Trzubová

041 5110 477

 

Lekárka

MUDr. Mária Bugalová

Lekárka

MUDr. Jana Bútorová

Lekárka

MUDr. Jana Hrubinová

Lekár

MUDr. Martin Benčo, PhD.

 

Fyzioterapeutka poverená vedením

Mgr. Zuzana Húsková

041 5110 561

Manažérka dennej zmeny

Mgr. Alena Rihalová, Cert. MDT

 

Kontakty pracovísk

Vodoliečba 041 5110 568
Detská telocvičňa 041 5110 565
McKenzie (objednávanie, odhlasovanie a preobjednávanie pacientov) 041 5110 739
Lymfodrenáž č. dverí 16 041 5110 521
Lymfodrenáž č. dverí 17 041 5110 780
Masáže č. dverí 13 041 5110 563
Masáže č. dverí 15 041 5110 567
Telocvičňa 041 5110 566
Fyzikálna terapia 041 5110 564

 

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt J, suterén)


Vytlačiť