Anestéziologická ambulancia

Telefón: 041 / 5110 464
Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt H, 2. poschodie)

Sestry:

  • • Michaela Kubíková, dipl. s.
  • • Jana Gajdošíková

Ordinačné hodiny:

Po – Pia 800 – 1530


Zabezpečuje predanestetické vyšetrenia, vykonávanie anestézie a poanestetickú starostlivosť o pacientov FNsP Žilina.

Anestézia sa vykonáva pre nasledujúce chirurgické odbory: všeobecná chirurgia vrátane hrudnej chirurgie, traumatológia, neurochirurgia, ortopédia, detská ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, očné, ORL. Zabezpečuje i anestéziu a analgosedáciu pri rádiologických a gastroenterologických výkonoch a pre interné a psychiatrické oddelenie.
Predanestéziologická ambulancia má dve vyšetrovacie miestnosti. Ročne vyšetríme cca 9 tisíc pacientov, poskytujeme konziliárnu činnosť a predoperačnú prípravu na lôžkových oddeleniach FNsP Žilina. 

PRED PREDANESTEZIOLOGICKÝM VYŠETRENÍM JE NUTNÉ ABSOLVOVAŤ NASLEDOVNÉ ÚKONY:

  1. laboratórne vyšetrenie krvi nie staršie ako 21 dní,
  2. interné predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 21 dní,
  3. dieťa do 18 rokov pediatrické predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 21 dní,
  4. RTG hrudníka nie staršie ako 1, resp. 2 roky podľa zdravotného stavu pacienta (u detí do 18 rokov nie je potrebný, ak to nevyžaduje zdravotný stav).

NA PREDANESTEZIOLOGICKÉ VYŠETRENIE U TEHOTNÝCH ŽIEN PRED PÔRODOM V PRÍPADE CISÁRSKEHO REZU JE POTREBNÉ:

  1. laboratórne vyšetrenie krvi nie staršie ako 21 dní,
  2. interné predoperačné vyšetrenie nie staršie ako 21 dní.

K VYŠETRENIU JE ĎALEJ POTREBNÉ DONIESŤ:
Výmenný lístok, zdravotnú dokumentáciu pacienta, kartičku zdravotného poistenca zdravotných poisťovní registrovaných v SR, v prípade pacientov s dokladom o zdravotnom poistení v EÚ mimo SR (EÚ karty) je nutné predložiť originál kartičky a jej fotokópiu.

O poradí pacientov na vyšetrenie rozhoduje ordinujúci lekár.
Dohodnutá hodina je len orientačná.
Prednosť majú hospitalizovaní pacienti - konzília, deti do 6 rokov, tehotné ženy a akútne stavy pacientov.
Prosíme o toleranciu.

Vytlačiť