Ambulantné centrum dermatovenerológie

Vedúca lekárka

MUDr. Milada Kullová

Zástupkyňa vedúcej lekárky

MUDr. Tatiana Bulejčíková

041 5110 457

Vedúca sestra

Mgr. Mariana Poliaková

041 5110 525


Vytlačiť