O oddelení

Primár oddelenia

MUDr. Michal Štubňa, PhD.

041 5110 757

Zástupkyňa primára

MUDr. Andrea Falátová

041 5110 815

Vedúca sestra

Mgr. Zuzana Bielená

041 5110 403

Dokumentačná sestra

Iveta Andrejšinová

041 5110 809

ambulancia č. 1 – príjmová 041 5110 366
ambulancia č. 2 – aplikácie 041 5110 549
ambulancia č. 3 – kataraktová 041 5110 784
ambulancia č. 4 – sietnicová 041 5110 756
ambulancia č. 5 – špecializovaná 041 5110 803
oddelenie – lekár 041 5110 364
oddelenie – sestra 041 5110 360
 
Sídlo oddelenia: Areál FNsP Žilina (objekt D)

Vážené dámy, vážení páni !
 
Dovoľte mi, aby som Vás privítal na stránke FNsP Žilina – Očné oddelenie.
 
Sme radi, že ste sa rozhodli pre naše pracovisko. História nášho očného siaha do obdobia konca Rakúsko-uhorskej monarchie, kedy v roku 1913-1914 bola zriadená a postavená Uhorská kráľovská, neskôr štátna, očná nemocnica. V tom čase malo Očné oddelenie väčší počet (v čase svojho vzniku 80, po piatich rokoch až 140) lôžok ako centrum monarchie – Pešť.
 
Naše pracovisko vždy držalo krok s najmodernejšími postupmi pri vyšetrovaní a pri liečbe. Ako jedno z prvých pracovísk ešte v bývalom Československu sme už v roku 1986 implantovali prvú umelú vnútroočnú šošovku (prim. MUDr. F. Veselý). V roku 1990 sme urobili prvú transplantáciu rohovky (prim. MUDr. E. Trizuljaková). V roku 1997 sme urobili prvú operáciu v sklovci a na sietnici – pars plana vitrektómiu (prim. MUDr. M. Štubňa, PhD.). Ošetrenie sietnice laserom robíme od roku 1990. Vyšetrenie fluoresceínovou angiografiou od roku 1988 a vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou od roku 2006. Všetko ako jedny z prvých na Slovensku.
 
Naše pracovisko je držiteľom Európskeho certifikátu kvality operácie sivého zákalu a v súčasnosti vykonávame jeden z najväčších počtov operácií v rámci Slovenska. Pri operácii katarakty (sivého zákalu) je to viac ako 1 200 operácií ročne. Taktiež sa špecializujeme na operácie sietnice (máme štyroch vitreoretinálnych mikrochirurgov). Ďalej sme Centrom pre diagnostiku a terapiu Vekom podmienenej degenerácie makuly, Diabetickej retinopatie, Trombózy sietnicových ciev, ročne odliečime viac ako 500 pacientov, s počtom viac ako 3 500 intravitreálnych aplikácií.
 
Našim cieľom je poskytovať Vám modernú a bezpečnú liečbu, čo sa nám vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu aj darí. Pacientom sa snažíme vychádzať v ústrety, a preto prevažnú väčšinu operácií (95 %) robíme v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti, teda ambulantne. Verím, že aj Vy sa zaradíte medzi našich pacientov, ktorým sme dokázali pomôcť a urobiť pohľad na náš svet ostrejším ... jasnejším ... a ... krajším.
 
MUDr. Michal Štubňa, PhD.
primár oddelenia

Vytlačiť