Ambulancia funkčnej diagnostiky

Lekár MUDr. František Golas 041 5110 667
Sestra Ľubica Blanárová  

Sídlo ambulancie: Areál FNsP Žilina (objekt K, prízemie, č. dverí 6)

Ordinačné hodiny:
pondelok – piatok 700 – 900 hod., 1230 – 1530 hod.

Spôsob objednávania: telefonicky, osobne.

Vytlačiť